Pwy ydych chi?

Mae'n edrych fel eich bod yn newydd yma. Os ydych am gymryd rhan, cliciwch ar un o'r botymau yma!

Hoff enwau lleoedd

Fe licwn i glywed rhai o hoff enwau caeau a ffermydd mae trawsgrifwyr eraill wedi dod ar eu traws, os oes 'na rywun allan yno sydd eisiau eu rhannu. Dwi ddim wedi bod yn trawsgrifio'n hir iawn ond fe ddes i ar draws enw hyfryd heno - Clottin porthlid (http://cynefin.archiveswales.org.uk/cy/tithe-maps/transcribe/#Morgannwg&/transcribe/869858235745/&&&&&22340810). Does gen i syniad yn y byd bedi ystyr yr enw (a dw i wedi cael pip yng Ngeiriadur y Brifysgol), ond i fi mae'n swnio fel rhywun yn rhegi rhywun arall!

Sylwadau

  • Annwyl Corrine,
    'Rwyf wedi cadw rhestr o fy hoff enwau ar ffermydd a chaeau.Os hoffech gweld y rhestr yma,danfonwch eich e-bost i mi ar rhosawel@hotmail.co.uk
    Does dim rheswm arbennig am y rhestr ond bod yr enwau yma yn swnio yn hyfryd ac yn bwysig i'w cadw.Falle dylai fod na gystadleuaeth yn y dyfodol am yr hoff enwau ar y teledu neu radio?
  • May 26 wedi'i olygu
    "Salubrious Passage" in Swansea Town
    Field Number 3000 on Sheet 114
Arwyddo i mewn neu gofrestru i wneud sylwadau.