Ynys Môn ar fin cael ei gwblhau

Mae dros pum mis i fynd gyda Cynefin, ac mae’n edrych fel mai Ynys Môn fydd y sir fydd yn gorffen gyntaf.

ynys_mon

Mae’r plwyfi a welir ar y map yma wedi eu llunio gan wirfoddolwyr gwefan Cynefin sydd wedi clipio mapiau degwm i’r siap a welir. Gallwch weld fod ambell fwlch ble na llwythwyd map eto ar y wefan, yn Llangefni a Gwredog. Gobeithiwn lwytho’r rhain yr wythnos hon.

Mae yna orgyffwrdd a bylchau rhwng y mapiau, ac yn y rhan fwyaf o achosion dylai fod yn bosib tacluso hyn trwy roi sylw i’r clipio neu i’r geogyfeirio, ble buasai pwyntiau cywir yn agos at ymyl y mapiau yn helpu.

Er hynny, mae yna rai ardaloedd sydd heb ddegwm o gwbl, a lle na fydd map chwaith, ond fel y gwelwch uchod, ardaloedd bychain ydynt. Un ydy Bodewryd yng ngogledd yr ynys, ble trefnodd yr arglwydd Stanley ei fod yn talu degwm iddo’i hun ac felly doedd dim angen map. Nid oedd degwm yn Llannerch y Medd chwaith.

Croeso i unrhywun wneud y gwaith manwl ond difyr o gwblhau’r clipio a’r geogyfeirio yma ar wefan http://cynefin.cymru.

Mae dogfennau degwm ynys Mon hefyd bron a gorffen, ond mae yna dudalennau bychain unigol sydd heb eu trawsgrifio: Beaumaris, Gwredog, Llanbabo, Llanfachreth (ail dudalen), Llanfigel, Llanfflewin, Llangaffo, Llangwyllog, Rhosmynach

Category: Uncategorized @cy

Leave a Reply

*