Partneriaid a Chyllid

Arweinir y prosiect hwn gan Archifau Cymru mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chasgliad y Werin. Arienir y prosiect yn bennaf gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, gyda chefnogaeth Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Archifau Cymru.

ArchivesWales_rgb  logo_geiriau_llgc_2013  HLFHI_DL_CMYK  111026 WG_Sponsored_land_mono jpg - Logo alias

Diolchiadau

Hoffai’r prosiect ddiolch yn fawr i’r canlynol am yr hawl i ddefnyddio eu data ar ein gwefan: