Rhestrau Pennu’r Degwm

Mae gan bob map degwm ddogfennau cysylltiedig, a adnabyddir weithiau fel siedylau, sy’n amlinelli faint o ddegwm roedd yn rhaid i bobl dalu, h.y. sut y pennwyd y degwm. Mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau yma’n dablau sy’n rhestri pwy oedd yn byw ym mhob ardal degwm, y tir roeddent yn gyfrifol amdano, a faint roedd yn rhaid iddynt dalu. Yn ffodus mae’r rhan fwyaf yn cynnwys enwau’r caeau, eu maint, y defnydd a wnaed ohonynt, a rhif sy’n cyfeirio at leoliad ar y map. Mae’r wybodaeth yma’n darddell hanesyddol eithriadol o werthfawr.

Gall gwirfoddolwyr helpu i drawsgrifio’r dogfennau yma ar-lein. Bydd hyn yn ein galluogi i gysylltu gwybodaeth am y caeau i fannau penodol ar y map.

Am wybodaeth bellach ar sut i helpu trawsgrifio’r dogfennau yma ar-lein, darllenwch ein canllawiau gwirfoddoli.

000318

000319

000320