Y Prosiect

Bwriad prosiect Cynefin yw adfer a digido tua 1,200 o fapiau degwm a thrawsgrifio dros 30,000 tudalen o restrau’r degwm erbyn mis Mawrth 2017.  Nod y prosiect hwn yw creu adnodd ar-lein sy’n galluogi unrhyw un i gael mynediad i ymchwilio’r mapiau a’r rhestrau degwm mewn ffordd effeithiol ac arloesol. Er mwyn gallu creu’r adnodd yma, rydym wedi creu’r gwefan cyfrannu torfol yma i alluogi unrhyw un i gyfrannu i’r prosiect drwy wirfoddoli ar-lein.

conservationanddigitisation_cy volunteering_cy historyoftithemaps_cy localprojects_cy partnersandfunding_cy resources_cy