Oes Modd Perffeithio’r Map Yma o Gymru?

Mae’r ddelwedd yma’n ganlyniad i filoedd o oriau o geogyfeirio a chlipio gan wirfoddolwyr Cynefin.

Cymru20170306

Dyma’r allbwn diweddaraf, ac mae pob nam y gwyddom amdano wedi ei ddatrys, dim ond dau neu dri o fapiau sydd ar ôl i’w llwytho.
Mae rhai bylchau yn y map, gallwch eu gweld trwy chwyddo’r map. Er enghraifft dyma rai bylchau yn sir Frycheiniog.

Brycheiniog20170307

Ydyn nhw yno oherwydd goegyfeirio neu glipio anghyflawn? Oes modd iddyn nhw ffitio’n well? Neu ydy’r bylchau yn adlewyrchu tir ble nad oedd y degwm yn cael ei godi?
Mae yna ffwythiannau uwch ar Cynefin sy’n gallu ein cynorthwyo i ddatrys hyn, felly os oes gennych ddiddordeb mewn geogyfeirio o ddifri, dyma gyfle gwych.

Efallai y bydd y canllawiau yma’n ddefnyddiol, ond cofiwch mai canllawiau uwch ydyn nhw, ar gyfer pobl sydd eisoes yn gwybod sut i geogyfeirio a chlipio ar Cynefin.

Category: Uncategorized @cy

Leave a Reply

*