Hir Oes i’n Cynefin

Diolch i bawb am eich holl waith ardderchog ar brosiect Cynefin. Mae nawr yn bosib gweld yr holl gyfraniadau ar wefan newydd LLGC sef lleoedd.llyfrgell.cymru

Mae’r map isod yn dangos sut mae’r mapiau degwm wedi cael eu torri a’u lleoli, (a’u hystumio) gan ein gwirfoddolwyr.

Cymru20170628

Mae modd gweld y fersiwn cyflawn o’r map uchod, yn cynnwys y sganiau manylder uchel, ar y wefan newydd.

Er hynny, nid dyma ddiwedd Cynefin. Byddwn yn cadw’r wefan yn fyw am ychydig yn fwy o fisoedd. Os ydych felly’n gweld rhai gwallau ar wefan lleoedd.llyfrgell.cymru gallwch fynd i cynefin.cymru a gwneud cywiriadau. Bydd y cywiriadau yma’n cael eu llwytho ar wefan lleoedd.llyfrgell.cymru ym mis Medi. Mae’n bosib gwneud cywiriadau i’r geogyfeirio, ond fydd e ddim yn hawdd, mae’n fater o ddarganfod pwyntiau unigol mewn ardaloedd sydd heb lawer o wybodaeth ddaearyddol. Bydd hefyd yn bosib gwneud cywiriadau yn y testun sydd wedi ei trawsgrifio, ond eto, fydd hynny ddim yn hawdd. Edrychwch ar y fforwm am unrhyw broblemau sydd wedi cael eu darganfod. Byddwn yn croesawi unrhyw gywiriadau.

Mae yna wefannau cyfrannu torfol eraill ar gael ar hyn o bryd, cymrwch olwg ar ddeunydd gwahanol iawn: dogfennau o achosion llys y Siartwyr yn yr 1840au, ar siartwyr.cynefin.cymru

Prosiect arall sy’n tynnu at ei therfyn ydy Llyfr Cenedlaethol y Cofio ble mae gwirfoddolwyr yn trawsgrifio enwau milwyr o dras Cymreig, neu oedd yn perthyn i gatrawd Cymreig, a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Mawr. Mae’r prosiect yma hefyd yn awyddus i gael cymorth i gwblhau eu gwaith.

Bydd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru blatfform cyfrannu torfol newydd gyda phrosiectau newydd yn dechrau ym mis Medi. Cysylltwch a gwirfoddoli@llgc.org.uk am fwy o wybodaeth am hyn.

Category: Uncategorized @cy

Leave a Reply

*