Cynefin i Barhau tan Mehefin

I’r rheiny sydd wedi sylwi bod gwaith Cynefin bron a gorffen nawr, mae yna gwestiwn amlwg, faint o amser sydd ar ôl?
Yr ateb yw ein bod yn bwriadu gweithio tan mis Mehefin ar y prosiect yma. Mae 800 tudalen ar ol i’w trawsgrifio, sy’n swnio’n llawer, ond ni ddylai fod yn broblem i dîm sydd eisoes wedi trawsgrifio 27,600 o dudalennau. Yr her arall ydy gwirio’r tudalennau. Dyna sy’n cael ei ddynodi gan y graffiau gwyrdd ar y map isod.

Bronagorffen

Pwy oedd y cyntaf i orffen? Wel Ynys Môn, roedd yna dîm ardderchog yn yr archifdy yno fu’n gweithio ar eu tudalennau a’u mapiau nhw yn gyson. Ar ôl iddyn nhw orffen trawsgrifio cafodd y gwirfoddolwyr yno eu cofrestri ar gyfer adolygu, ac mae’r gwaith yna hefyd wedi ei gwblhau. Yn agos y tu ôl iddynt oedd tîm arall o wirfoddolwyr yn gweithio yn archifdy Fflint, sydd hefyd wedi hen orffen trawsgrifio eu sir, ond a pheth adolygu ar ôl. Mae croeso mawr i wirfoddolwyr gyfrannu mewn siroedd eraill, wrth gwrs, rydyn ni’n ddiolchgar iawn am hynny.

GorffenMon

Y brif her i Cynefin nawr ydy adolygu tudalennau gweddill Cymru. Mae croeso i bobl sydd eisoes wedi gwirfoddoli i brosiect Cynefin i gofrestri fel adolygwyr, os hoffech chi ymuno cysylltwch a cynefin@llgc.org.uk

Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau bydd modd gweld a chwilio drwy’r cyfan ar wefan newydd Lleoedd Cymru sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd yr holl enwau caeau hefyd yn cael eu trosglwyddo i wefan newydd Enwau Lleoedd Cymru sy’n cael ei redeg gan y Comisiwn Henebion. Bydd lle gan ddefnyddwyr yr holl wefannau yma yn y dyfodol i ddiolch i wirfoddolwyr Cynefin am eu gwaith rhagorol.

Category: Uncategorized @cy

Leave a Reply

*