Dechrau Digido

Oherwydd maint y mapiau degwm – gall rhai fod yn 2m x 3m neu fwy – rydym wedi gorfod datblygu techneg arbennig i’w digido. Golyga hyn dynnu nifer o luniau o bob rhan o’r map ac yna’u cysylltu a’i gilydd yn ddigidol i wneud un ffeil fawr.  Mae rhai o’r ffeiliau crai hyn yn fwy na 1 GB.

Cynefin_camera_setupb

Dechreuodd y broses ddigido ar y 10fed o Ebrill, er bod rhai mapiau wedi eu digido fel prawf cyn hynny.

Category: Uncategorized
1 4 5 6