Digwyddiadau

2016

Mehefin

 • 1af – 12fed: Wythnos Gwirfoddolwyr
 • 3ydd: Digwyddiad Wythnos Gwirfoddolwyr gyda DVSC, Rhuthun
 • 8fed: Cyfarfod Gwirfoddolwyr yn Archifdy Sir y Fflint
 • 9fed: Sesiynau Gŵyl Dysgu yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
 • 9fed: Diwrnod Rhyngwladol Archifau
 • 13eg & 15fed: Sesiynau Cynefin ar gyfer digwyddiad Gŵyl Dysgu PAVS yn Llyfrgell Abergwaun
 • 25ain: Lansiad arddangosfa Brodwaith y Betws ym Maesteg
 • 28ain: Gweithdy ar gyfer grwp U3A Abergwaun, Llyfrgell Abergwaun

 

Gorffennaf

 • 18fed – 21ain: Cynefin @ Tŷ Mawr, Sioe Frenhinol
 • 18fed: Gweithdy Cynefin ar stondin Tŷ Mawr yn y Sioe Frenhinol

 

Awst

 • 2il: Panel holi gwirfoddoli drwy’r Gymraeg ar-lein gyda Cynefin, WCVA a Chomisiynydd yr Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol
 • 4ydd: Cyflwyniad gyda Dr Elin Jones yn yr Eisteddfod Genedlaethol
 • 8fed: Agoriad arddangosfa Brodwaith y Betws yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • 12fed: Diwrnod i’r arddegau gymryd drosodd ar Twitter, Llyfrgell Genedlaethol Cymru  
 • 17eg: Gweithdy gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent, Abertawe
 • 17eg: Gweithdy i Ddysgwyr Cymraeg, Ysgol Haf Prifysgol Aberystwyth

 

Medi

 • 16eg: Sgwrs ar gyfer Ymddiriedolaeth Landmark, Cwmyoy
 • 24ain: Diwrnod agored yn Archifau Dolgellau

 

Hydref

 • 1af: Arddangosfa a chyflwyniad yng nghynhadledd Penpont Past, Present & Future, Aberhonddu
  5ed: Gweithdy mewn partneriaeth gyda Cymunedau’n 1af Llanelli, Llyfrgell Llanelli
  8fed: Arddangos a chyflwyno yn Ffair Hanes Teulu Morgannwg, Canolfan Hamdden Merthyr Tydfil
  10fed: Gweithdy yn Archifdy Caernarfon

 

IMG_20150527_104540 DSC_0095 CQYxLDJWIAALqbB IMG_20150602_104300