Prosiect Cynefin

Mae prosiect Cynefin wedi adfer a digido tros 1,200 o fapiau degwm a thrawsgrifio dros 28,000 tudalen o restrau’r degwm. Nod y prosiect hwn yw creu adnodd ar-lein sy’n galluogi unrhyw un i gael mynediad i ymchwilio’r mapiau a’r rhestrau degwm mewn ffordd effeithiol ac arloesol. Er mwyn gallu creu’r adnodd yma, rydym wedi creu’r gwefan cyfrannu torfol yma i alluogi unrhyw un i gyfrannu i’r prosiect drwy wirfoddoli ar-lein.

 

Beth yw Mapiau Degwm?

Taliad a godwyd ar ddefnyddwyr tir oedd y degwm. Yn wreiddiol, byddai’r taliad yma yn cael ei wneud mewn nwyddau fel cnydau, gwlân, llaeth a stoc. Cynhyrchwyd y mapiau degwm rhwng 1838 a 1850 i sicrhau fod pawb yn gwneud taliad degwm mewn arian yn hytrach na chynnyrch.

Mapiau degwm yw’r mapiau mwyaf manwl sydd ar gael o’u cyfnod ac mae yna fap degwm ar gyfer dros 95% o dir Cymru.  Mae gan bob map ddogfennau sy’n nodi’r degwm dyledus, enwau perchnogion y tir a’r tirfeddianwyr, defnydd y tir, ac yn y rhan fwyaf o achosion (75%) enwau’r caeau.

 

Gwirfoddoli Ar-Lein

Mae holl waith gwirfoddoli prosiect Cynefin yn cael ei wneud ar y wefan cyfrannu torfol yma. Gallwch wneud y gwaith mewn lleoliad ac ar adeg sy’n gyfleus i chi. Does dim ymrwymiad ar gyfer nifer oriau gwirfoddoli – gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniad.
Bydd eich gwaith gwirfoddoli yn ein galluogi i gysylltu pobl a gwybodaeth am y tir i fannau penodol ar y mapiau. Mae’r tasgau gwirfoddoli ar-lein yn cynnwys trawsgrifio, geogyfeirio a chlipio.

Ewch i’n tudalen digwyddiadau i weld rhestr gyflawn o’n gweithdai gwirfoddoli ar draws Cymru.  Ymunwch â ni!

 

Cysylltu

Cysylltwch â ni drwy e-bost, ffôn neu bost. Edrychwn ymlaen at glywed wrthych!

  • cynefin@llgc.org.uk
  • 01970 632 416
  • Prosiect Cynefin, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU

 

Dilynwch ni ar  

Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr


Cyflwyniad fideo

Gwyliwch y fideo


Prif gyfranwyr

Diwrnod blaenorol


Yr holl amser