Ymdrech Olaf Prosiect Cynefin

Mae prosiect Cynefin bron a chwblhau, ond mae rhai bylchau o hyd a digon o waith checio i’w wneud. Mae gwirfoddolwyr y prosiect wedi trawsgrifio a geogyfeirio dros 1,200 o fapiau degwm a 28,000 tudalen o restrau’r degwm. Bydd y wefan cyfrannu torfol yma’n parhau tan ddiwedd Mehefin, pan fydd y wybodaeth i gyd yn cael ei ddarparu trwy wefan newydd gan LLGC. Bydd goegyfeirio mapiau yn gorffen ynghynt, erbyn diwedd Mai, gan fod angen gwaith prosesu i gynhyrchu map degwm unedig Cymru. Diolch i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi ein helpu, a buasem yn ddiolchgar iawn pe gallech barhau gyda’r checio a’r tacluso a fydd yn sicrhau y bydd y wefan newydd yn adnodd ardderchog i bawb ei ddefnyddio.

 

Beth yw Mapiau Degwm?

Taliad a godwyd ar ddefnyddwyr tir oedd y degwm. Yn wreiddiol, byddai’r taliad yma yn cael ei wneud mewn nwyddau fel cnydau, gwlân, llaeth a stoc. Cynhyrchwyd y mapiau degwm rhwng 1838 a 1850 i sicrhau fod pawb yn gwneud taliad degwm mewn arian yn hytrach na chynnyrch.

Mapiau degwm yw’r mapiau mwyaf manwl sydd ar gael o’u cyfnod ac mae yna fap degwm ar gyfer dros 95% o dir Cymru.  Mae gan bob map ddogfennau sy’n nodi’r degwm dyledus, enwau perchnogion y tir a’r tirfeddianwyr, defnydd y tir, ac yn y rhan fwyaf o achosion (75%) enwau’r caeau.

 

Gwirfoddoli Ar-Lein

Mae holl waith gwirfoddoli prosiect Cynefin yn cael ei wneud ar y wefan cyfrannu torfol yma. Gallwch wneud y gwaith mewn lleoliad ac ar adeg sy’n gyfleus i chi. Does dim ymrwymiad ar gyfer nifer oriau gwirfoddoli – gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniad.
Bydd eich gwaith gwirfoddoli yn ein galluogi i gysylltu pobl a gwybodaeth am y tir i fannau penodol ar y mapiau. Mae’r tasgau gwirfoddoli ar-lein yn cynnwys trawsgrifio, geogyfeirio a chlipio.

Ewch i’n tudalen digwyddiadau i weld rhestr gyflawn o’n gweithdai gwirfoddoli ar draws Cymru.  Ymunwch â ni!

 

Cysylltu

Cysylltwch â ni drwy e-bost, ffôn neu bost. Edrychwn ymlaen at glywed wrthych!

  • cynefin@llgc.org.uk
  • 01970 632 416
  • Prosiect Cynefin, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU

 

Dilynwch ni ar  

Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr


Cyflwyniad fideo

Gwyliwch y fideo


Prif gyfranwyr

Diwrnod blaenorol


Yr holl amser